Nadlogo

NAD 2019

10 oktober 2019

Groeiende ongelijkheden

Empty Banner Banner2
Welkom

Conferentie van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2021 verplaatst naar oktober 2022

Vanwege de situatie rond Covid-19 is besloten de volgende editie van de tweejaarlijkse Nederlandse ArbeidsmarktDag niet in oktober 2021 te laten plaatsvinden.
De 7e editie van de NAD zal plaatsvinden op donderdag 6 oktober 2022.
Medio 2021 volgen nieuwe mededelingen hierover op deze website.

Programma - Nederlandse ArbeidsmarktDag 2019

Bestel Tickets

De werkgelegenheid is sterk gegroeid en de werkloosheid is zo ver teruggelopen dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Ondanks deze gunstige ontwikkelingen lijken de verschillen op de arbeidsmarkt echter groter te worden. Het thema ‘ Groeiende ongelijkheden op de arbeidsmarkt’ staat daarom deze keer centraal op de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2019.

Het doel van deze dag is om uitwisseling van actuele kennis en inzichten over arbeid tot stand te brengen tussen wetenschap, beleid en praktijk. Op de conferentie vinden er daarom verschillende wetenschappelijke en beleidssessies plaats waarin een staalkaart wordt geboden van recent Nederlands en Vlaams onderzoek en waar beleidsinzichten naar uiteenlopende aspecten van arbeid worden besproken. Een exacte indeling van de sessies volgt in juli 2019.

We starten de dag met een keynote-presentatie van:

Prof. Duncan Gallie, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Oxford. Duncan Gallie zal een analyse geven van de gevolgen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in arbeidsorganisaties voor sociale en economische ongelijkheid.

Daarnaast wordt op de conferentie in parallelle workshops een staalkaart geboden van recent Nederlands onderzoek naar uiteenlopende aspecten rond het thema arbeid, waaronder ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Na afloop zal Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap UvA en wettenschappelijk medewerker WRR, een column uitspreken, waarin zij reflecteert op de ongelijkheden in arbeid in de toekomst.

We sluiten de conferentie af met een netwerkborrel.

Bestel Tickets