Nadlogo

NAD 2019

10 oktober 2019

Groeiende ongelijkheden

Empty Banner Banner2

Call for papers

De dag

De werkgelegenheid is sterk gegroeid en de werkloosheid is zo ver teruggelopen dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Ondanks deze gunstige ontwikkelingen lijken de verschillen op de arbeidsmarkt echter groter te worden. Zo neemt de tweedeling tussen goed beschermde werknemers met een vaste baan en de werkenden met uiteenlopende vormen van flexibele en onzekere contracten toe. Terwijl aan de onderkant het segment van laag betaalde banen groeit, nemen aan de bovenkant de topsalarissen weer snel toe. Ondanks de werkgelegenheidsgroei is het aantal bijstandontvangers nog veel groter dan voor de crisis. Zorgelijke fenomenen als werkende armen en ‘precarisering’ steken de kop op. De kloof tussen de arbeidsdeelname van mensen met en zonder een arbeidsbeperking is groot. Het opleidingsniveau lijkt een steeds scherpere scheidslijn te vormen tussen kansrijken en kansarmen op de arbeidsmarkt.

Als keynote speaker zal de bekende Engelse socioloog Duncan Gallie, hoogleraar aan de Universiteit van Oxford, zijn licht laten schijnen over dit centrale thema van groeiende ongelijkheden op de arbeidsmarkt en in het werk.

Daarnaast wordt op de conferentie in parallelle workshops een staalkaart geboden van recent Nederlands onderzoek naar uiteenlopende thema's op het terrein van arbeid.

Meedoen?

NAD en sponsors nodigen u uit om een abstract van uw bijdrage in te dienen. Er kunnen twee soorten bijdragen worden ingediend: een onderzoekspaper of een beleidspresentatie. Een onderzoekspaper dient nadrukkelijk aandacht te besteden aan de beleidsrelevantie van het onderzoek. Een beleidspresentatie dient een onderbouwde uiteenzetting of evaluatie van een recent beleidsinitiatief of een beleidswijziging te omvatten en ook relevant te zijn voor mensen buiten uw organisatie.

Vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag - AIAS-HSI en Regioplan - en sponsororganisaties selecteren de abstracts op basis van kwaliteit en beleidsrelevantie. Papers zijn bij voorkeur Nederlands, maar mogen ook Engelstalig zijn.

Jongerenprijs

Ben je op 1 januari 2019 jonger dan 30 jaar en ben je eerste auteur? Stuur je paper dan op, want je maakt kans op €500. Naast een goede vermelding op je CV is je paper dus geld waard. Meedingen? Upload je abstract voor 1 juni en je paper voor 1 september 2019!

Thema's

 • Ongelijkheden op de arbeidsmarkt en in het werk
  Vaste en flexibele banen, 'precarisering'; ongelijkheden in arbeidsdeelname, beloning en kwaliteit van het werk; ongelijkheden op basis van opleidingsniveau, gender, leeftijd, arbeidsbeperking.
 • Arbeidsmarktvraagstukken
  Flexibiliteit; mobiliteit; aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt; arbeidsmarktprognoses; sector & regio; vergrijzing; arbeidsmigratie; invloed van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • Arbeidsmarktbeleid
  Effecten van wet en regelgeving op nationaal en Europees niveau; beleidsdoorlichtingen; effecten van convenanten en andere zelfregulering (zoals arbeidsgehandicapten, duurzame inzetbaarheid).
 • HRM en bedrijven
  HR-beleid; duurzame inzetbaarheid; scholing; organisatieverandering; medezeggenschap; ondernemingsbestuur.
 • Sociale zekerheid en stelseldiscussie
  Werking van sociale zekerheid; ziekte en arbeidsongeschiktheid; werkloosheid; pensioen; reintegratie. Stelseldiscussies in sociale zekerheid en arbeidsparticipatie; sociale zekerheid voor zzp’ers en flexwerkers; basisinkomen.
 • Overig

Uploaden van abstract: vanaf januari 2019, deadline 1 juni 2019,
Uitslag geüploade abstract: medio juni 2019
Uploaden van paper: deadline 19 september 2019.
Voor jongerenprijs: 1 september 2019

Submit uw abstract